Överenskommelse om etableringsanställningar

Överenskommelse om etableringsanställningar

Arbetsmarknadens parter är överens om formerna för etableringsanställningar. En ny anställningsform som underlättar etablering på arbetsmarknaden för nyanlända och andra som står lång från arbetsmarknaden.